Runescape - Největší CZ/SK Runescape fan web - RSko.cz

RSko.cz

Návody, Questy, Příručky,...

Projekty: Platick návody RS07 | Evil tree | Skill boost | Treasure trail | Shooting Star Štýl 1 Štýl 2 Štýl 3 Štýl 4 Štýl 5 Štýl 6 Štýl 7

Loading tip...

Autor článku: Halladita

Obtížnost: lehká

Potřebné věci: 6 logs nebo sekyrku

Doporučené věci: brnění a zbraň za zabití Khazard warlorda ( lvl 112 )

Odměna: 2qp, 11,450 Attack xp, Gnome amulet of Protection

Quest začíná v Gnome village (jižně od Ardougne) promluvou s králem Borlenem („ Can i help at all?“). Ten vám poví od odcizeném orbu, jediné věci, která je může zachránit před Khazardskou armádou. Poskytnete králi své služby („ I would be glad to help“). Vaše pomoc spočívá v nalezení odcizených orbů. Elkoy vás provede z bludiště ven, což je velmi užitečná služba.

Mapa jak pro jít bludištěm je pro jistotu zde:

 

Na bojišti vyhledejte Commandera Monttaie. Jako jediný gnóm má na sobě červenou kápi. Ten vás požádá o 6 logs. Přineste mu je promluvte s ním. Pošle vás vyhledat 3 gnómy (Tracker gnomové), kteří znají souřadnice, jak nejlépe nastavit obrovské kuše ( balisty ). Třetí si je bohužel nepamatuje. Když přijdete ke kuši, musíte vyzkoušet jednu ze 4 nabízených kombinací. Úspěšné nastavení vám oznámí následující zpráva :

Poté se vydejte do domu na severozápadě bojiště. Dveřmi se tam ale nedostanete, polorozbořená zeď vám funkci dveří dostatečně nahradí.

V patře domku se nachází truhla, po otevření a prozkoumání tam najdete první orb. Hlídače si nevšímejte. Jako východ z domku již můžete použít dveře, tímto směrem to půjde. Orb odneste králi. Elkoy vás opět rychle provede bludištěm. Zajděte ke králi, řekne vám, že byly ukradeny další dva orby. Ochotně mu nabídnete svou pomoc s hledáním („I will found warlord…“). Král si orb ponechá a vy vyrazíte pro zbylé dva.

Khazard warlodr se nachází na severozápad od samotného bojiště (viz mapka). Warlord vám orby nedá bez boje. Až je získáte zaneste je králi.

 

Po krátkém rituálu je quest hotový. Král vám oznámí, že můžete používat Spirit tree pro přepravu do třech lokací a po dosažení příslušného farming levlu (82 lvl) si můžete vypěstovat čtvrtý.