Runescape - Největší CZ/SK Runescape fan web - RSko.cz

RSko.cz

Návody, Questy, Příručky,...

Projekty: Platick návody RS07 | Evil tree | Skill boost | Treasure trail | Shooting Star Štýl 1 Štýl 2 Štýl 3 Štýl 4 Štýl 5 Štýl 6 Štýl 7

Loading tip...

Autor: Courseee

Ve hře existuje pouze jediná účinná zbraň, se kterou se můžete ubránit hráčům porušujícím pravidla. Tou zbraní je Report Abuse, česky přeloženo něco jako „Nahlásit porušení/zneužití“. Navíc, pokud bude správně reportovat, může se z vás stát i Player Moderator.

Jak nahlásit hráče:

Je nutné si uvědomit, jestli je hráč opravdu hoden reportu - pokud hráče reportnete neprávem, je dost možné, že za to dostanete trest (ban či mute) vy. Report je možný provést v zásadě dvěma způsoby. Tím prvním je ten, že v chatu kliknete pravým tlačítkem na jméno hráče a vyberete možnost "Report" a dál podle návodu. Tou druhou možností je kliknutí na tlačítko „Report Abuse“ vedle chatu:

Objeví se okno, kde z chatu klikem vybereme osobu, která porušuje jistá pravidla. Na tomto obrázku to může být například hráč č. 2 nebo 3 za Scamming. Potvrdíme stisknutím "Select".

Nyní se dostáváte k druhé fázi reportu, musíte vybrat pravidlo, které hráč porušil. Vždy reportujte jen za jeden prohřešek (například vám někdo vyhrožuje, nadává a chce po vás heslo, tak ho nereportujte za „Offensive language“, ale za „Scamming“). Platí zde pravidlo, že reportujeme za vyšší prohřešky.

Honour

Buing or selling an account – Prodávání/kupování herního účtu.

Encouraging rule breaking – Nabádání ostatních k porušení pravidel.

Staff impersonation – Vydávání se za Jagex moderátora či Player moderátora (poznáte podle korunky před jménem v chatu).

Macroing or use a bots – Používání botů (maker) ve hře, které dělají určitou činnost (např. levelují, chatují...) za Vás.

Scamming – Dost široká kategorie. Jde o vyptávání se na informace o vašem účtu (PIN, heslo), podvody s prodejem věcí atd. Shrnuto jako nepatřičné zacházení s cizím majetkem (postavou, gp...).

Exploiting a bug – Vědomé zneužívání chyb (bugů) ve hře, zvláště pak k osobnímu obohacování.

Respect

Seriously offensive language – Používání nevhodných (sexuálních, rasistických apod.) výrazů.

Solicitation – Sexuální, náboženské atd. obtěžování.

Descruptive behaviour – Klasické spamování (@@@@@) apod.

Offensive account name – Jméno s urážlivým, vulgárním, sexistickým, rasistickým aj. obshahem.

Real-life threats – Urážení odkazující na váš realný život.

Security

Asking for or providing contact information – Vyptávání se nebo poskytování kontaktních a osobních informací.

Breaking Real-wolrd laws – Porušování reálných zákonu prostřednictvím RuneScape.

Advertising websites – Propagace webových stránek.

___________

Jakmile hráče reportnete, je tu poslední věc pro kterou se musíte rozhodnout:

  • Automaticky dát hráče do ignore, kde zůstane dokud se neodhlásíte
  • Nedát do ignore