Runescape - Největší CZ/SK Runescape fan web - RSko.cz

RSko.cz

Návody, Questy, Příručky,...

Projekty: Platick návody RS07 | Evil tree | Skill boost | Treasure trail | Shooting Star Štýl 1 Štýl 2 Štýl 3 Štýl 4 Štýl 5 Štýl 6 Štýl 7

Loading tip...

Autor článku: Sco Angel

Požadované skilly a questy:

  • 50 Prayer
  • Desert Treasure
  • Devious Minds
  • The Curse of Arrav
  • 125 Kudos z Varrock Museum

Předměty: armor, zbraň s vysokým crush útokem výhodou, jídlo, prayer potion, antifire shield, pro slabší přibalit i antifire potion, telegrab runy.

Questa začíná v Nardah u Ali the Wise, promluvte si s nim a vyčerpejte všechny možnosti rozhovoru. Dostanete pak od něho ruby necklac, který vás teleportuje přímo k Dig Site.

U Exam Centre si promluvte s Dr Nabanik, který potřebuje povolení k obnově Zaros chrámu a pošle vás za Archeology Expert.

Archeological expert najdete v budově a po rozhovoru dostanete povolení k obnově chrámu. Dokument dejte Dr Nabani (Azzanadra), který vám dá provaz a máte jít k severozápadní části vykopávek.

Použijte provaz na Winch a slezte dolů.

Promluvte si s nim o 2 předmětech, jeden je v Morytanii v Barrows a druhý je v ledové pevnosti ve wildu. Při poptání se na druhý úkol (…mission in the north.) dostanete batoh, který obsahuje heat orb a vzkaz.

Po přečtení vzkazu se ho zeptejte na dopis v batohu a vyčerpejte možnosti rozhovoru.

První úkol je v Morytanii. Kdo ještě nedělal minihru Barrow, tak nechť nastuduje návod v sekci Minihry. Až pobijete bratry a dojdete dolů, do místnosti s truhlou, tak ji vybrakujte a získáte symbol. Symbol si můžete nechat v bance nebo rovnou odnést Azzanadrovi.

Druhý úkol je ve wildu, v oblastech Frozen Plateau. Než se vydáte na cestu, připravte si dostatek jídla, antidragon shield, budou tam iron a steel dragon a hlavně telegrab. U vstupního vchodu položte heat orb na pedestal a můžete projít přes ledovou překážku.

Proběhněte přes iron/steel dragon až do pevnosti, tam se dejte po schodech nahoru, přes chodbu a pak po schodech dolů. Následně vylezte po zdech nahoru.

Po cestě najdete poškozený pedestal na heat orb, ale to až později, pokračujte dle šipky na obrázku.

Pro změnu slezte dolů.

Dole seberte z bedny kladivo a prohledejte po okolí, mělo by tam být další heat orb.

Až najdete heat orb, položte na pedestal poblíž vstupu, měl by se roztát led a střetnete se s Waterfiend, zabte monstrům a pokračujte dál, pomocí telegrabu seberte orb a položte v dané místnosti na pedestal. Vchod do dalších pater roztaje.

Dole prohledejte okolí, posbírejte heat orb a položte na první pedestal. Roztaji okolní ledy a zabte waterfiendy, v jedné truhle najdete 40 law run. Pokračujte chodbou na východ, najdete tam pedestal, po sebrání získáte imperfect orb. Cesta na jih je zmražená, takže se vraťte nahoru.

Vraťte se k místu, kde byl poškozený pedestal, vložte imperfect orb a dejte PUSH na poškozenou část pedestalu. Následně se vraťte k místu, kde jste sebral imperfect orb.

Z místa, kde jste získali imperfect orb se vydejte jižní chodbou, na konci najdete pedestal s orbem, který seberte a vraťte se kousek zpět.

Vložte orb do roury a pak kladivem praštěte, čímž se orb dostane na pedestal a roztaje tak cesta a můžete žebříkem nahoru.

Nahoře se setkáte s Ice Demon, zapl jsem si magic protect a demon mě nezanil, občas zmrazí kouzlem barrage, ale jinak není moc silný. Po smrti seberte roh a odneste Azzanadrovi do Dig Site.

Jak mu donesete Frostenhorn a symbol z Barrow, dostanete poslední úkol,. chybí mu poslední artefakt. Osoba, která to má na vás čeká nad vchodem do chrámu.

Promluvte si s Assassinem a dostanete poslední artefakt. Artefakt předejte Azzanadrovi a shlédnete animaci.

Po promluvení dostanete odměnu. 2 lampy s 20k xp do combat skillu a 1 lampu s 23k xp do libovolného skillu.

Pokud se pomodlíte na Zaros Altaru, můžete používat Ancient prayer.