Runescape - Největší CZ/SK Runescape fan web - RSko.cz

RSko.cz

Návody, Questy, Příručky,...

Projekty: Platick návody RS07 | Evil tree | Skill boost | Treasure trail | Shooting Star Štýl 1 Štýl 2 Štýl 3 Štýl 4 Štýl 5 Štýl 6 Štýl 7

Loading tip...

Autor: Tom rrrr

V Dungeoneering jsou zastoupeny všechny skilly a Smithing není výjimkou. Slouží hlavně k výrobě zbraní pro útočníky na blízko, šípů pro lučištníky, pomáhá při Construction a otevírá dveře s rozbitým klíčem. Každý Smithing level od 1 až do 99 je zaplněný nějakým Dungeoneering předmětem.

Užitečné předměty

Hammer

Doufám, že není třeba komentovat. Dá se koupit samotný (10gp), nebo v toolkitu (+-1000gp) spolu s ostatními nástroji.

Weak artisan‘s potion

Smithing boost, 3+2% levelu. Valerian + red moss. Potřeba level 27 Herblore.

Artisan‘s potion


Smithing boost, 4+4% levelu. Magebane + red moss. Potřeba level 60 Herblore.

Strong artisan‘s potion

Smithing boost, 6+6% levelu. Lycopus + red moss. Potřeba level 93 Herblore.

Ring of kinship (artisan)

Šance na záchranu surovin při vykovávání předmětů z dvou a více barů.

Ores (rudy)

Rudy jsou v Daemonheimu hlavní surovinou k Smithing, žádný coal není potřeba. Taví se v poměru 1:1. Většinou na rudu natrefíte někde v dungeonu a musíte si ji vytěžit. Takže dobrý level v Miningu je potřeba. Ruda se dá také koupit, ale maximálně jako dodatek, když máte 4x fractite a potřebujete 5, protože při přehnané ceně rud u Smugglera by vás například full katagon (longsword, shield, platebody, full helm, gloves, boots) vyšel zhruba na 494.900gp ([2+3+5+2+1+1]*35.350gp), což je už slušná sumička.

Bars (bary)

Bary získáte tak, že použijete rudu na pec (Furnace) nebo (když máte rudy víc) kliknete na pec a u zvolené rudy nastavte přímo počet.

Bar: Novite bar
Smithing level: 1
Zkušenosti: 7

Bar: Bathus bar
Smithing level: 10
Zkušenosti: 13,3

Bar: Marmaros bar
Smithing level: 20
Zkušenosti: 19,6

Bar: Kratonite bar
Smithing level: 30
Zkušenosti: 25,9

Bar: Fractite bar
Smithing level: 40
Zkušenosti: 32,2

Bar: Zephyrium bar
Smithing level: 50
Zkušenosti: 38,5

Bar: Argonite bar
Smithing level: 60
Zkušenosti: 44,8

Bar: Katagon bar
Smithing level: 70
Zkušenosti: 51,1

Bar: Gorgonite bar
Smithing level: 80
Zkušenosti: 57,4

Bar: Promethium bar
Smithing level: 90
Zkušenosti: 63,7

Bary se dále dají použít na Construction, nebo na Smithing. S kladivem v batohu při použití baru na kovadlinu, která je připojená na pec, vám naskočí následující obrazovka:


Bílou barvou jsou označené předměty, na které potřebný Smithing level máte; černou ty, na které level nemáte. Často vám stačí jen použít artisan’s potion, jelikož rozmezí každé rudy je jen deset levelů. Zeleně napsaný počet potřebných barů znamená, že jich máte dost a oranžový nápis zase naopak.
Takhle vypadá Dungeoneering brnění pro bojovníka na blízko, pro porovnání Tier 1 a Tier 8.Předměty

Arrowheads (Hroty šípů)


Popis: Arrowheads slouží spolu s logs a feathers k výrobě šípů.

Tiery:
Novite: Level 1, 1 bar, 10xp
Bathus: Level 10, 1 bar, 19xp
Marmaros: Level 20, 1 bar, 28xp
Kratonite: Level 30, 1 bar, 37xp
Fractite: Level 40, 1 bar, 46xp
Zephyrium: Level 50, 1 bar, 55xp
Argonite: Level 60, 1 bar, 64xp
Katagon: Level 70, 1 bar, 73xp
Gorgonite: Level 80, 1 bar, 82xp
Promethium: Level 90, 1 bar, 91xp
Boss: Sagittare (Ale ten dropuje už hotové šípy)

Daggers (Dýky)


Popis: Rychlá zbraň, vysoký stab bonus, ale celkem neúčinná. Často ji dropují Forgotten warrioři.

Tiery:
Novite: Level 1, 1 bar, 10xp
Bathus: Level 10, 1 bar, 19xp
Marmaros: Level 20, 1 bar, 28xp
Kratonite: Level 30, 1 bar, 37xp
Fractite: Level 40, 1 bar, 46xp
Zephyrium: Level 50, 1 bar, 55xp
Argonite: Level 60, 1 bar, 64xp
Katagon: Level 70, 1 bar, 73xp
Gorgonite: Level 80, 1 bar, 82xp
Promethium: Level 90, 1 bar, 91xp
Boss: Luminescent icefiend

Boots (Boty)

Popis: Ochrana nohou, když máte jen jeden bar a Plate/Chainbody a Platelegs/skirt už máte, tak jsou nejlepší volbou. Jinak raději chvíli počkejte, jestli na vás někde nevyskočí další dva bary.

Tiery:
Novite: Level 1, 1 bar, 10,5xp
Bathus: Level 11, 1 bar, 19,5xp
Marmaros: Level 21, 1 bar, 28,5xp
Kratonite: Level 31, 1 bar, 37,5xp
Fractite: Level 41, 1 bar, 46,5xp
Zephyrium: Level 51, 1 bar, 55,5xp
Argonite: Level 61, 1 bar, 64,5xp
Katagon: Level 71, 1 bar, 73,5xp
Gorgonite: Level 81, 1 bar, 82,5xp
Promethium: Level 91, 1 bar, 91,5xp
Boss: Gluttonous behemoth


Popis: Ochrana rukou, podobný případ jako s boots, ale jsou kapku horší.

Tiery:
Novite: Level 1, 1 bar, 10,5xp
Bathus: Level 11, 1 bar, 19,5xp
Marmaros: Level 21, 1 bar, 28,5xp
Kratonite: Level 31, 1 bar, 37,5xp
Fractite: Level 41, 1 bar, 46,5xp
Zephyrium: Level 51, 1 bar, 55,5xp
Argonite: Level 61, 1 bar, 64,5xp
Katagon: Level 71, 1 bar, 73,5xp
Gorgonite: Level 81, 1 bar, 82,5xp
Promethium: Level 91, 1 bar, 91,5xp
Boss: Plane-freezer Lakhrahnaz

Hatchets (Sekery)

Popis: Nástroj, který umí ze stromů získávat dřevo. Na boj se nehodí. Čím lepší, tím rychleji strom kácíte a tím víc máte i dřeva.

Tiery:
Novite: Level 2, 1 bar, 11xp
Bathus: Level 12, 1 bar, 20xp
Marmaros: Level 22, 1 bar, 29xp
Kratonite: Level 32, 1 bar, 38xp
Fractite: Level 42, 1 bar, 47xp
Zephyrium: Level 52, 1 bar, 56xp
Argonite: Level 62, 1 bar, 65xp
Katagon: Level 72, 1 bar, 74xp
Gorgonite: Level 82, 1 bar, 83xp
Promethium: Level 92, 1 bar, 92xp
Boss: Bulwark beast

Pickaxes (Krumpáče)

Popis: Nejlepší přítel kováře. Doporučuji vám, jak to jde, sehnat si co nejlepší a používat Gatherer class-ring; jinak šutr s rudou rozmlátíte a budete mít málo ore. Ale naštěstí je na pátou, poslední rudu v kameni k dispozici, 100% šance na vytěžení.

Tiery:
Novite: Level 2, 1 bar, 11xp
Bathus: Level 12, 1 bar, 20xp
Marmaros: Level 22, 1 bar, 29xp
Kratonite: Level 32, 1 bar, 38xp
Fractite: Level 42, 1 bar, 47xp
Zephyrium: Level 52, 1 bar, 56xp
Argonite: Level 62, 1 bar, 65xp
Katagon: Level 72, 1 bar, 74xp
Gorgonite: Level 82, 1 bar, 83xp
Promethium: Level 92, 1 bar, 92xp
Boss: Bulwark beast

Warhammers (Bojová kladiva)

Popis: Vlastně maul do jedné ruky. Takový kompromis, když chcete štít i něco s crush attack.

Tiery:
Novite: Level 3, 2 bary, 23xp
Bathus: Level 13, 2 bary, 41xp
Marmaros: Level 23, 2 bary, 59xp
Kratonite: Level 33, 2 bary, 77xp
Fractite: Level 43, 2 bary, 95xp
Zephyrium: Level 53, 2 bary, 113xp
Argonite: Level 63, 2 bary, 131xp
Katagon: Level 73, 2 bary, 149xp
Gorgonite: Level 83, 2 bary, 167xp
Promethium: Level 93, 2 bary, 185xp
Boss: Bal’lak the Pummeler

Rapiers (Rapíry)

Popis: Něco jako „short sword“.

Tiery:
Novite: Level 3, 2 bary, 23xp
Bathus: Level 13, 2 bary, 41xp
Marmaros: Level 23, 2 bary, 59xp
Kratonite: Level 33, 2 bary, 77xp
Fractite: Level 43, 2 bary, 95xp
Zephyrium: Level 53, 2 bary, 113xp
Argonite: Level 63, 2 bary, 131xp
Katagon: Level 73, 2 bary, 149xp
Gorgonite: Level 83, 2 bary, 167xp
Promethium: Level 93, 2 bary, 185xp
Boss: Har’lakk the Riftsplitter

Longswords (Dlouhé meče)

Popis: Skvělý v kombinaci se štítem.

Tiery:
Novite: Level 4, 2 bary, 24xp
Bathus: Level 14, 2 bary, 42xp
Marmaros: Level 24, 2 bary, 60xp
Kratonite: Level 34, 2 bary, 78xp
Fractite: Level 44, 2 bary, 96xp
Zephyrium: Level 54, 2 bary, 114xp
Argonite: Level 64, 2 bary, 132xp
Katagon: Level 74, 2 bary, 150xp
Gorgonite: Level 84, 2 bary, 168xp
Promethium: Level 94, 2 bary, 186xp
Boss: ?

Full helms (Helmy)

Popis: Standartní část zbroje.

Tiery:
Novite: Level 5, 2 bary, 25xp
Bathus: Level 15, 2 bary, 43xp
Marmaros: Level 25, 2 bary, 61xp
Kratonite: Level 35, 2 bary, 79xp
Fractite: Level 45, 2 bary, 97xp
Zephyrium: Level 55, 2 bary, 115xp
Argonite: Level 65, 2 bary, 133xp
Katagon: Level 75, 2 bary, 151xp
Gorgonite: Level 85, 2 bary, 169xp
Promethium: Level 95, 2 bary, 187xp
Boss: Skeletal Horde

Battleaxes (Bojové sekery)


Popis: Jednoruční bojová sekera. Často padá z Forgotten Warriorů.

Tiery:
Novite: Level 5, 2 bary, 25xp
Bathus: Level 15, 2 bary, 43xp
Marmaros: Level 25, 2 bary, 61xp
Kratonite: Level 35, 2 bary, 79xp
Fractite: Level 45, 2 bary, 97xp
Zephyrium: Level 55, 2 bary, 115xp
Argonite: Level 65, 2 bary, 133xp
Katagon: Level 75, 2 bary, 151xp
Gorgonite: Level 85, 2 bary, 169xp
Promethium: Level 95, 2 bary, 187xp
Boss: Yk'Lagor the Thunderous

Kiteshields (Štíty)


Popis: Když máte pocit, že má platebody, platelegs, fullhelm, boots a gauntlets nízký defence bonus. Podmínka pro Tank class-ring.

Tiery:
Novite: Level 6, 3 bary, 39xp
Bathus: Level 16, 3 bary, 66xp
Marmaros: Level 26, 3 bary, 93xp
Kratonite: Level 36, 3 bary, 120xp
Fractite: Level 46, 3 bary, 147xp
Zephyrium: Level 56, 3 bary, 174xp
Argonite: Level 66, 3 bary, 201xp
Katagon: Level 76, 3 bary, 228xp
Gorgonite: Level 86, 3 bary, 255xp
Promethium: Level 96, 3 bary, 282xp
Boss: Shadow-forger Ihlakhizan

Chainbodies (Kroužková brnění)


Popis: Brnění s vysokým crush defence. Stab a slash ale zaostává. Například primal platebody (t. 11) má stejný stab-def bonus jako zephyrium chainbody (t. 6). Slash-def je na půl cesty mezi katagon a gorgonite. Takže uvažte, kdo na vás bude útočit.

Tiery:
Novite: Level 6, 3 bary, 39xp
Bathus: Level 16, 3 bary, 66xp
Marmaros: Level 26, 3 bary, 93xp
Kratonite: Level 36, 3 bary, 120xp
Fractite: Level 46, 3 bary, 147xp
Zephyrium: Level 56, 3 bary, 174xp
Argonite: Level 66, 3 bary, 201xp
Katagon: Level 76, 3 bary, 228xp
Gorgonite: Level 86, 3 bary, 255xp
Promethium: Level 96, 3 bary, 282xp
Boss: Grave creeper

Platelegs (Plátové nohavice)

Popis: Brnění nohou. Co dodat… Prostě jsou po brnění těla další na řadě.

Tiery:
Novite: Level 7, 3 bary, 40,5xp
Bathus: Level 17, 3 bary, 67,5xp
Marmaros: Level 27, 3 bary, 94,5xp
Kratonite: Level 37, 3 bary, 121,5xp
Fractite: Level 47, 3 bary, 148,5xp
Zephyrium: Level 57, 3 bary, 175,5xp
Argonite: Level 67, 3 bary, 202,5xp
Katagon: Level 77, 3 bary, 229,5xp
Gorgonite: Level 87, 3 bary, 256,5xp
Promethium: Level 97, 3 bary, 283,5xp
Boss: Flesh-spoiler Haasghenahk

Plateskirts (Plátové sukně)

Popis: Naprosto stejné jako platelegs, akorát vypadají jinak. Ale pokud chcete získat na nohy něco primal, tak na plateskirt je potřeba nižší Dungeoneering level.

Tiery:
Novite: Level 7, 3 bary, 40,5xp
Bathus: Level 17, 3 bary, 67,5xp
Marmaros: Level 27, 3 bary, 94,5xp
Kratonite: Level 37, 3 bary, 121,5xp
Fractite: Level 47, 3 bary, 148,5xp
Zephyrium: Level 57, 3 bary, 175,5xp
Argonite: Level 67, 3 bary, 202,5xp
Katagon: Level 77, 3 bary, 229,5xp
Gorgonite: Level 87, 3 bary, 256,5xp
Promethium: Level 97, 3 bary, 283,5xp
Boss: Night-gazer Khighorahk

Spears (Oštěpy)

Popis: Nejčastěji používaná Dungeoneering zbraň. Je totiž dost všestranná – má stab, crush i slash útok (kvalita v tomto pořadí, sestupně) a může být otrávena. Dokonce i zapřísahlí nepřátelé obouručních zbraní (např. já) spearu nakonec podlehnou. Jedinou nevýhodou je, že se nedá zkombinovat s žádným class-ringem, což je nejspíš i záměr Jagexu.

Tiery:
Novite: Level 7, 4 bary, 54xp
Bathus: Level 17, 4 bary, 90xp
Marmaros: Level 27, 4 bary, 126xp
Kratonite: Level 37, 4 bary, 162xp
Fractite: Level 47, 4 bary, 198xp
Zephyrium: Level 57, 4 bary, 234xp
Argonite: Level 67, 4 bary, 270xp
Katagon: Level 77, 4 bary, 306xp
Gorgonite: Level 87, 4 bary, 342xp
Promethium: Level 97, 4 bary, 378xp
Boss: ?

Mauls (Palice)

Popis: Pro milovníky granite maulu a kamarády Rammernauta, Borka či Barrelchesta. Crush, crush, crush!

Tiery:
Novite: Level 8, 4 bary, 56xp
Bathus: Level 18, 4 bary, 92xp
Marmaros: Level 28, 4 bary, 128xp
Kratonite: Level 38, 4 bary, 164xp
Fractite: Level 48, 4 bary, 200xp
Zephyrium: Level 58, 4 bary, 236xp
Argonite: Level 68, 4 bary, 272xp
Katagon: Level 78, 4 bary, 308xp
Gorgonite: Level 88, 4 bary, 344xp
Promethium: Level 98, 4 bary, 380xp
Boss: Rammernaut

2h swords (Obouruční meče)


Popis: Kdo má rád godswordy (bez specialu)? Slash a crush attack. Stab jde do záporu.

Tiery:
Novite: Level 8, 4 bary, 56xp
Bathus: Level 18, 4 bary, 92xp
Marmaros: Level 28, 4 bary, 128xp
Kratonite: Level 38, 4 bary, 164xp
Fractite: Level 48, 4 bary, 200xp
Zephyrium: Level 58, 4 bary, 236xp
Argonite: Level 68, 4 bary, 272xp
Katagon: Level 78, 4 bary, 308xp
Gorgonite: Level 88, 4 bary, 344xp
Promethium: Level 98, 4 bary, 380xp
Boss: ?

Platebodies (Plátová brnění)

Popis: Nejkvalitnější ochrana těla, i když chainbody má lepší crush-def. Hodí se aspoň zkusit artisan’s ring, jestli vám nehodí nějaké ty bary nazpět.

Tiery:
Novite: Level 9, 5 barů, 72,5xp
Bathus: Level 19, 5 barů, 177,5xp
Marmaros: Level 29, 5 barů, 162,5xp
Kratonite: Level 39, 5 barů, 207,5xp
Fractite: Level 49, 5 barů, 252,5xp
Zephyrium: Level 59, 5 barů, 297,5xp
Argonite: Level 69, 5 barů, 342,5xp
Katagon: Level 79, 5 barů, 387,5xp
Gorgonite: Level 89, 5 barů, 432,5xp
Promethium: Level 99, 5 barů, 477,5xp
Boss: ?

No, co doporučit nakonec? Snad jen hodně štěstí při hledání ore a také abyste ji už nepotřebovali na Summoning, když jste už všechnu vytavili do barů, jak to s oblibou dělám já.