Runescape - Největší CZ/SK Runescape fan web - RSko.cz

RSko.cz

Návody, Questy, Příručky,...

Projekty: Platick návody RS07 | Evil tree | Skill boost | Treasure trail | Shooting Star Štýl 1 Štýl 2 Štýl 3 Štýl 4 Štýl 5 Štýl 6 Štýl 7

Loading tip...

Autor články: Grogy45

Název: Hawthorn; Holly
Požadavky: Žádné

Začátek letošního eventu  najdeme kousek pod Clan Camp. Vstoupíme do portálu a po cestě doběhneme k truhle.

Promluvíme si s Queen of Snow a Queen of Sunrise.Queen of Snow: (Pouze pro members)

"Do you have a task for me?", "I'll help you." a začnete úkol Hawthorn. Jack Frost vím poté dá pár kousku nářadí. Dostane za úkol zabít Evill hawthorn tree.

Queen of Sunrise:

"Do you have a task for me?", "I'll help you." a začnete úkol Holly. Dostane za úkol zabít Evill holly tree.

Nyní vyrazíme najít požadované stromy.  Stromy zasadíme, a pokácíme. (vyberem si jeden z nich).


Aby jste dostali odměnu, musíte strom pomoci zasadit!

Strom pokácíme a dostanem "Year" ten předáme Queen of Sunrise. Spustí se animace.

Poté si s ní promluvíme "Where should I look for it." a řekne že neví ... vydáme se tedy směrem ke vchodu a pak nasever až dojdeme sem, vylezeme nahoru.

Zde si promluvíme s Cloud Spirit.

"How are you doing, cloud spirit?", "Where can I find..." a dostane Cloud key. Slezeme dolů a vydáme se podél zdi, doku nenarazíme na další schody. Opět vyšplháme až nahoru kde najdeme Stone Spirit, promluvíme s ním.

"Where can I find..." a dostane Stone key. Poté opět slezeme dolů a pokračujeme podél zdi až k vodopádu kde je River Spirit. Promluvíme s ním.

"Where can I find..." a dostane Water key. Nyní se vydáme na místo, kudy jsme přišli.

Na kámen použijeme Stone key. Odblokujeme cestu a vstoupíme dovnitř a doběhneme až na konec pool a použijeme na ni Water key.

Nyní po schodech sejdeme dolů a vejdeme do cave a dojdeme až ke Steam cloud, použijeme Cloud key.

Dostaneme se ke Queen of Snow, promluvíme s ní.

"Do you have...", "You stole...", "I like ice...", "You mean...", "Perhaps I could",  .... místnosti seberte hammer a použijte na Ice block a dáme třeba "A stag" ... (dle jiných můžeme udělat cokoliv.).

Spustí se animace. "Does this help?" ... Po několika animacích se vám v inventáři objeví Year.

Promluvte s Queen of Sunrise a předáte ji Year. "It was just...". Nezapomeňte také promluvit s Queen of Snow.  Dostanete Sunbeam Crown a Icicle Crown.