Runescape - Největší CZ/SK Runescape fan web - RSko.cz

RSko.cz

Návody, Questy, Příručky,...

Projekty: Platick návody RS07 | Evil tree | Skill boost | Treasure trail | Shooting Star Štýl 1 Štýl 2 Štýl 3 Štýl 4 Štýl 5 Štýl 6 Štýl 7

Loading tip...

Autor článku: Verdana Thora

Jedná se o nový bezpečný trénik, ze kterého získáváte XP do Rc.

Požadované skilly:   

  • 1 lvl Rc pro první patro
  • 33 lvl Rc pro druhé patro
  • 66 lvl Rc pro třetí patro

Požadované předměty, jiné požadavky: nic

Do Runespanu se můžete dostat několika způsoby. 

  • fairy ring - kód DIS
  • u každého Rc oltáře stojí wizard, který vás přenese k Rc guildě
  • rovněž Wicked hoodka má nyní schopnost neomezeného teleportu k Rc guildě (pravý klik - teleport)

Před portálem Rc guildy si promluvte s wizardem Finix. Má teorii, že Rc oltáře jsou nabity energií pro tvorbu run. Nabity jsou však pouze dočasně, tato energie jednou vyprchá. Přišel na možnost, jak se dají runy vyrábět jinak. Vstupte skrz portál pravým klikem na myšítko. Mužete si vybrat, zda vstoupit do Low/High level Runespanu (první/druhé patro). Do třetího patra se dostanete žebříkem v Runespanu z JZ rohu patra druhého.

Celkem jsou úrovně tři - čím vyšší, tím lépe se trénuje. Free hráči mají možnost se dostat na první a částečně druhou úroveň, jen member hráči pak mají plně dostupné všechny úrovně.

Hned po vstupu máte možnost s Finixem projít krátký tutorial, kde vám ukáže vše potřebné. V principu jde o vysávání energie (buď z nodes nebo creatures), kdy za pomocí essencí vyrábíte runy. Získávání run vám přináší XP do Rc a také pointy, které pak můžete vyměnit za odměny. O tom později.

Ikony

V levém horním rohu obrazovky se vám zobrazují ikony, viz obrázek. První značí počet nasbíraných pointů z předchozích návštěv Runespanu, druhá aktuálně nasbíraný počet pointů, třetí pak úroveň patra, ve kterém se právě nacházíte. Může se objevit i čtvrtá, která vás upozorní na přítomnost Runesphere, popíši níže.

Získávání essencí

Abyste vůbec mohli začít, musíte nasbírat pár essencí (jiné, než z Runespanu nelze použít). Najděte si shluk vznášejících se essencí, maximálně můžete takto získat 25 ks. Získat essence tímto způsobem můžete kdykoli, v případě, že u sebe máte méně než 25 essencí.

Nyní již můžete tvořit runy. Další essence získáte po úplném vysátí creatury nebo node (hlavní způsob získávání ess). Také je lze dostat odseknutím z creatury, tím však ztácíte pointy a runy.

Tvorba run

Runy tvoříte vysáváním energie. Na výběr máte buď nodes - na obrázku výše v levé části vidíte útvar, ze kterého "sajete" air runy.  Na obrázku níže vidíte získávání law run z creatury na druhé úrovni Runespanu.

Vždy platí jít do toho nejvyššího patra, kam můžete, a tvořit ty nejlepší runy, jež můžete. Zároveň platí, že z nodes získáváte více XP oproti creatures, na druhou stranu z creatures dostáváte rychleji points pro odměnu (při srovnání výroby stejného druhu run). Spawn nodes je náhodný, ale obecně platí, že čím blíže středu Runespanu jste, tím vyšší lvly se spawnují. Creatures se objevují stále tytéž.

Jednotlivá patra Runespanu jsou tvořena ostrůvky. Při přechodu z většího na menší ostrůvek se vám spotřebují použité runy, tudíž i nabyté pointy za ně. Naopak při přechodu z menšího na větší se vám neodečte nic. Abyste se mohli mezi těmito ostrůvky pohybovat, využíváte platforem (přenosné plošinky). Existuje 13 různých druhů a na každou jsou zapotřebí jiné runy a jiný lvl Rc pro použití. Čili čím vyšší lvl Rc máte a čím více druhů run jste vytvořili, tím snadněji se po Runespanu pohybujete. Druhy run, které můžete získat z creatures/nodes a které potřebujete pro přenos na platformách, zjistíte pomocí volby examine.

D&D

V Runespanu se můžete setkat se dvěmi náhodnými událostmi.

  • Stranded wizards

Běžně zde potkáváte wizardy v modrých róbách. Ti vás mohou z teleportovat z Runespanu zpět k Rc guildě (což ovšem můžete udělat i pomocí vlastních sil) nebo vás také mohou nasměrovat na wizarda ve žluté róbě, který se zde jednou za čas, nejdříve za 5 min, objevuje. Pro každého hráče jinak. Začít hledat jej můžete poté, co se vám v chatu objeví červená hláška: You can hear a wizard calling for your help. Find him and he may give you a reward!

Pomocí žluté šipky na zemi jste počas krátké doby směrováni na cíl. Ne vždy však stačíte doběhnout včas, pak se musíte řídit jen vlastním orientačním nesmyslem.

V případě, že žlutého mága naleznete, vám v rozhovoru poví, které runy potřebuje, aby se mohl dopravit domů (na obrázku jsou to air runy). Předejte pomocí volby use. Pokud dané runy nemáte, dejte wizarovi nejvyšší vyrobené runy (pro maximální odměnu si vezme 10 ks, v případě, že předáte menší počet, odměna bude krácena). Odměnou jsou XP do Rc, vždy dle výše vašeho Rc skillu. Samozřejmě je vždy výhodnější dávat runy, na které upozorňuje. (Na lvl 89 dostávám jednorázově 5874 XP.)

  • Runespheres

Pokud se vám v chatu objeví červená hláška A runesphere has spawned! a zároveň ikona v levé horní části, pak se ve hře objevila Runesphere. Je to méně častá událost, která vás po nalezení velmi uspokojí. Vysáváte její energii a tím získáváte Rune dust (runový prach). Runesphere se může objevit různé velikosti (princip podobný star - postupně se mění na nižší a nižší level). Celkově je 14 levelů Runesphere, nejvyšší možná úroveň je Soul, na kterou je zapotřebí 92 lvl Rc. Pro free hráče je to Body, požadovaná úroveň Rc lvl min 36. Odsáváte energii tak dlouho, dokud se neobjeví bílá zářící koule naplněná čirou energií. Na ni pak pomocí use použijete nasbírané dusty a získáte tak odměnu v podobě mnoha XP do Rc. Denně můžete nasbírat max 1000 dusts a přesto můžete i nadále čerpat energii z další objevené Runesphere. Existence Runesphere je časově omezená a nikdy ji nezvládnete sami celou vysát a získat tak maximální možnou odměnu. Je proto dobré navštěvovat worldy, kde Runespan vyhledává více hráčů. Oficiálním worldem byl stanoven W 91.

Při čerpání energie (je samozřejmé, že i zde potřebujete essence) získáváte všechny runy pro daný lvl Runesphere a postupně všechny nižší úrovně. Tuto sphere jsme objevili na 4. lvl, tudíž jsme získávali runy pro lvl 4-1. Všechny úrovně Runesphere naleznete v odkazu na oficiální stránky v závěru návodu. Klikem na kouli čisté energie jsem obdržela desetinásobek XP ze získaných Rune dusts.

Odměny

Nasbíraný počet points, který vidíte průběžně v levé horní části obrazovky, můžete po odchodu vyměnit u wizarda Finixe.

Wicked robe - snižuje hmotnost, přidává jednotlivě +25 ess za den a také přidává v možnosti Runes další vytažení run. Celý set přidává jeden teleport navíc.

Runic/Greater Runic staff - dají se naplnit jakýmkoliv spellem, na který máte potřebný Magic lvl, ať už bojovým, či třeba teleportem (fungují na principu Surge boxu). Runic staff má omezení kouzel do lvl 75 magic, Greater pak již omezení nemá. Pokud je nastaveno útočné kouzlo a soupeř jej proti vám použije, je šance, že vás protivník nezraní a vy získáte runy za daný spell. Šance se zvyšuje s větším lvl Rc.

Massive pouch - pojme 18 ess, má však omezený počet použití (údajně 42 naplnění). Zakoupit jich můžete libovolné množství, naplnit však můžete jen jeden. K jeho použití je potřebný 90 lvl Rc.

Re-colours - můžete si změnit barvu Wicked róby.

Esteem - rank. Potřebný je pouze k získání trimmed Completionist cape. Úroveň se zobrazuje na Wicked róbě.

Pozn.: Bližší informace nejen k odměnám naleznete zde.