Runescape - Největší CZ/SK Runescape fan web - RSko.cz

RSko.cz

Návody, Questy, Příručky,...

Projekty: Platick návody RS07 | Evil tree | Skill boost | Treasure trail | Shooting Star Štýl 1 Štýl 2 Štýl 3 Štýl 4 Štýl 5 Štýl 6 Štýl 7

Loading tip...

Autor článku: Verdana Thora

Obtížnost: lehký

Délka: krátký

Potřebné questy: žádné

Požadavky: žádné

Předměty: žádné

Dopručené: combat equipment, nějaké jídlo

Vydejte se promluvit s Lucille do Rimmingtonu. Nešťastná Lucille se pokouší vzbudit spící muže. Její manžel je sice pijan, ale tohle už  není mormální. Volbou "Is everything okay?" se dozvíte, že již slyšela zvěsti o spících mužích, jež uspala podivná síla a již se nikdy vevzbudili. Navíc se jí zdá, jakoby oba muži mumlali ze sna podobné nesrozumitelné věci. Neví, co se stalo a co by si bez svého manžela Waylana počala. Nabídněte pomoc "Can I help?" Varuje vás, že jí již před vámi nabídl pomoc bojovník jménem Raptor a měli byste se vrátit zpět dříve, než on. Zmíní se také o speciálním potionu (Restless Sleep potion), který mu na cestu dala. Namíchala jej podle starobylého receptu, jenž ji naučila stará čarodějnice. Přizná se vám rovněž, že se Raptora bojí, neb o něm kolují zvěsti, že jeho způsob řešení problémů je zničení všeho, co mu stojí v cestě. Nechtěla by, aby její manžel byl zachráněn tímto způsobem. Pokud souhlasíte s pomocí přijměte quest.

Žádá vás ještě, abyste Waylana našli dříve, než Raptor a již vám předává potion. Po jeho vypití se dostanete do spícího stavu, ve kterém však plně můžete ovládat své tělo. Ocitnete se v jiné dimenzi. Nesmíte překročit hranice snu (viz úvodní mapa), jinak se účinek potionu ruší a vy musíte žádat Lucille o nový. Následujte duše severně a poblíž obilného pole vstupte do jeskyně.

Po pár krocích vás na lávce zastaví vtíravý hlas: "Tento příběh začíná v hlubinách moře, v domově mých sester, kde se však zřídkakdy dostanu ke zpěvu. Vím, že by mi sestry ucpaly pusu srolovanými chaluhami. Proto jsem se naučila zpívat potichu. Jedné noci, když se sestry vydaly na lov, jsem z domova odplavala až k nějakému městu na břehu moře." Vyprávění přeruší hlas Raptora. Nemáte se jej pokoušet zastavit, jeho cílem je zabít JI. Jinak budete mít problém.

Raptor není zrovna přesvědčen o Waylanově záchraně, prý je příliš pozdě. Chce jít jen za svým cílem. Vstupte do jeskyně, ve které se vám ztratil Raptor. Vstupujete do komplexu jeskyní se třemi východy. Následujte snící duše a naslouchejte písním, které vás povedou (postupně sever, západ, jih, východ). (V případě, že v kterékoli části questu zvolíte řešení hádanek špatně, vyjděte dveřmi ven za Lucille. Pomocí nového potionu se vrátíte na místo, kde jste skončili, a můžete pokračovat v řešení hádanek.)

Mezitím neodbytný hlas pokračuje ve vyprávění: "Zpívala jsem starou píseň mužům v přístavu, kteří naslouchali. V jejich tvářích jsem viděla zalíbení. Ale pak vstoupili do moře. Žádný z mužů se nasnažil plavat. Utopili se. Vzala jsem mrtvá těla zpět na břeh. Zármutkem jsem stěží doplavala domů. Sestry se mi posmívaly. I město změnilo svůj název na Witchaven, jako by chtělo připomenout, co jsem udělala."

Až projdete bludištěm, následuje krátká animace, uvozující další hlavolam. Ocitnete se v místnosti, kde musíte odhalit 3 symboly, jež vám otevřou skryté dveře.

"Věděla jsem, že bych měla truchlit pro ty muže. Ale nemohla jsem nemyslet na jejich tváře plné zbožného obdivu a jak to na mě zapůsobilo. Takže jsem plavala k městu znova. Tentokrát jsem vstoupila na zem a zpívala mužům z polí. A oni bojovali. Proráželi si maso a kosti kameny. "

Běhejte po místnosti, symboly se objeví, jakmile na ně vstoupíte. Viz obrázek. Další dva naleznete v severozápadní a v severovýchodní části místnosti. Jakmile bar dosáhne 100 %, projděte nově otevřenými dveřmi. Opakujte stejný úkol. Tentokrát jsou symboly umístěny v západní, severní a východní části místnosti.

"Jedna píseň mi umožnila získat snící duše mužů. Milují mne, i když spí. Ve dne i v noci jsem byla obklopena těmi, jež mne milovali, a já jsem jim lásku oplácela."
"Chodila jsem na svět sdílet lásku spících duší.
"

Následujte duše místnostmi a po chvíli proběhne daší animace. Vidíte 3 duše mizet za propastí. Ocitnete se v místnosti s další hádankou. Vaším úkolem je vsadit stromek do správné nádoby a projít těmi správnými dveřmi. Tajemný hlas vás provází a pomocí hádanek radí, jak rozlousknout i tento oříšek. Čtyři nádoby, čtvery dveře, čtyři místnosti.

1) Vezměte Hořící stromek ze středu místnosti a vložte jej (use) do vodní nádoby (JZ). Projděte vodními dveřmi na severu.

2) Vyjměte Mrtvý stromek z nádoby a vložte jej do bublající nádoby (SZ). Projděte modrými dveřmi na jihu.

3) Vyjměte Nadějný stromek a vložte do nádoby porostlé břečťanem (JV). Projděte západními dveřmi obrostlými břečťanem.

4) Vyjměte Zdravý stromek a vložte do nádoby s pavučinou (SV). Projděte posledními dveřmi na východě.

Ocitnete se v téže místnosti, kde však již stojí statný vzrostlý strom. Otevřela se vám cesta přes propast, projděte dále.

"A pak tam byla tma. Můj příběh skončil a jiný začal."
"Ale to je příběh na jindy."
"Vše, co zbývá, je opakovat příběh znovu."
"Pojďte ke mně, muži moji. Shromážděte se a slyšte můj příběh."

Opět animace. Sledujete tři duše mizící v propasti a objeví se Raptor. Dobrá zpráva je, že jste s ním srovnali krok. Na chvíli. Vidíte jej mizet v propasti a musíte jej následovat do dračí tlamy (jump).

Skončíte v břiše draka. Zde se musíte dostat k východu na opačné straně. Snažte se vyhýbat žlutozeleným jámám naplněnými kyselinou. Můžete si sice cestu krátit přes ně, budete však opakovaně zraňováni +40LP. Vyskytují se tam agresivní potvůrky 2 lvl. Sledujte na minimapě červený vykřičník pro východ. Toto opakujete 2x, až se nakonec (opět proběhne krátká animace) ocitnete v místnosti se "Siren", uvězněné v podivné bublině.

Siréna vás vyhání, zde nemůžete být. Máte se vrátit zpátky na loď. ONA nemá ráda provinilce. Následují dvě volby hovoru. Buď jí oznamte, že nejste na ostrově, nebo zjistěte, KDO nemá rád provinilce. Obě možnosti jsou správné, volila jsem druhou. Stejně se jen dozvíte, že nějaká stará žena. Sdělte Siréně, že jste v břiše draka "You're in the belly of a dragon." Nevěří vám a začne zpívat píseň probuzení, pak prý uvidíte, kdo z vás spí. No... procitla sama. Nemůže uvěřit, na jakém pekelném místě se to nachází. Zeptejte se jí, zda ví, jak se sem dostala "Don't you know how you got here?" Vzpomene si, že jednou plavala v jeskyních, kde našla duši, která byla tak sama. A pak... jí to snědlo.

Zeptejte se Sirény na duše vesničanů "You have been stealing the souls of villagers." Přemýšlí nahlas: "Ta stará žena - drak... musela mne využít k jejich nalákání sem. To je důvod, proč mne stále nutí zpívat. Vím, že je to jen malá útěcha, ale moje píseň probuzení poslala duše zpět do jejich těl." Potvrďte "Alright." Představí se vám, Její jméno je Remora.

Následuje delší animace, ve které se objeví Raptor. Dosáhl svého cíle a chystá se Remoru zabít. Na váš výkřik, že je nevinná "She's innocent!" reaguje s posměchem. Prý viděl ta těla. Remora se brání, že o tom neměla ponětí, stejně ji Raptor považuje za monstrum a zabití je jediná cesta, jak to celé ukončit. Poté, co sdělíte, že ona je jediná cesta ven "She's our only way out of here.", souhlasí, že jí trošku prodlouží život. Siréna vás může pomocí jejího náhrdelníku teleportovat pryč. Jediné, co musíte udělat, je dostat ji pryč z podivné bubliny a náhrdelník je váš. Poradí vám, abyste sebrali ze země její crossbow. To by mělo bublinu protrhnout a osvobodit ji, Ale drak z toho asi nebude nadšený.

Vše proběhne tak, jak slíbila (stále probíhá animace). Prostřelíte bublinu a drak vás vyvrhne z břicha ven. Jste zachráněni, jen Remoru drak spálí na prach. Po skončení animace se octinete opět v Rimmingtonu. Pohovořte ještě s Raptorem. Pochválí vás, vedli jste si dobře. Nyní již nebudou žádní mrtví vesničané a on má nový cíl - zlomit té obludě krk. Pošle vás promluvit si s Lucille (start questu) a na cestu vám přidá věci Remory se slovy, že Bílí rytíři tvrdí, že toho v jeskyni prý můžete nalézt více.

Zajděte si k Lucille pro odměnu a quest je u konce.

Odměna:

1 Quest Point
700 Constitution expů
Coral Crossbow
50 Coral Bolts
Remora's necklace
Snížení zranění, jež vám uštědří Queen Black Dragon
30.000 Constitution expů (viz poznámka)

Pozn.:

Po dokončení questu se můžete vrátit do jeskyně pro získání 30K XP do Constitution.

1) V jeskyni přeplavte jezírko kyseliny (50+ Constitution), pak se řiďte hlasem ozvěn, vejděte do dveří na západě, pak na jihu. Zase si poslechněte ozvěny a projděte východními dveřmi. Nakonec vstupte do dveří na severu a přečtěte starobylé písmo na zdi. Získáte 5K XP do Constitution.

2) Přeplavte přes kyselinu (je třeba mít 80+ Constitution) a opět pročtěte starobylé písmo na druhé straně. Získáte 25K XP do Constitution.